Opleidingen

In de professionele bacheloropleiding Bouwkunde van campus Sint-Lukas Brussel word je opgeleid tot bouwdeskundige. De opleiding combineert een grondige technische vorming met een hoge dosis praktijkervaring. Deze combinatie heb je straks ook nodig in een professionele context. Aan het eind van je studies ben je breed inzetbaar in de hele bouwsector en kan je aan de slag als werfleider, bouwkundig tekenaar, BIM-manager, technisch adviseurs voor bouwproducten… Op de arbeidsmarkt is er een groot tekort aan mensen met dit profiel. Goed nieuws voor ons dus. De opleiding biedt je een werkgarantie van 100%. Je kan de opleiding volgen in dagonderwijs als regulier student of via afstandsonderwijs als werkstudent. De opleiding in dagonderwijs kan je ook volgen via een VDAB-traject.

Onderstaande infographic geeft je een overzicht van de vakken en leerlijnen.

Modeltraject

Je kan de professionele bacheloropleiding opleiding volgen als reguliere student via dagonderwijs. Het studieprogramma van het modeltraject heeft drie fasen en zes semesters. In elk semester staat een praktijkgebonden opleidingsonderdeel centraal. Bovenstaand overzicht geeft je de studiepunten of het ‘gewicht’ van de opleidingsonderdelen. Een vak kan uit meerdere lesactiviteiten bestaan. Het overzicht is opgedeeld in leerlijnen en semesters.

Werktraject

Ook als je al aan het werk bent, kan je de professionele bacheloropleiding Bouwkunde volgen. Speciaal voor jou is er een aangepast studietraject dat afgestemd is op jouw werkritme. In dit traject wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van afstandsonderwijs, digitaal onderwijs, zelfstudie en opdrachtgestuurd onderwijs.

Het studieprogramma heeft vier fasen en acht semesters. In elk semester staat een praktijkgebonden opleidingsonderdeel centraal. Er is een tweewekelijkse contactmoment, op donderdag, voor de praktijkvakken en maandelijks een contactmoment voor de theorievakken, waarop je meer uitleg krijgt over de opdrachten en feedback op je ingeleverde werk.

Voor het afstandsonderwijs hebben wij het curriculum opgedeeld in 2 trajecten: 'Werfleider' en 'BIMcoördinator'

Traject Werfleider:

Bij het Traject Werfleider zijn de vakken zo georganiseerd dat je na het volgen van de 1ste 2 jaren een getuigschrift “Werfleider” kan behalen.

Een vervolmaking van nog 2 jaren geeft u het diploma van “Prof. Bach. Bouwkunde“.

Onderstaand overzicht geeft je de studiepunten of het ‘gewicht’ van de opleidingsonderdelen per traject. Een vak kan uit meerdere lesactiviteiten bestaan. Het overzicht is opgedeeld in leerlijnen en semesters.

Traject BIMcoördinator

Bij het Traject BIMcoördinator zijn de vakken zo georganiseerd dat je na het volgen van de 1ste 2 jaren een getuigschrift “BIM Coördinator” kan behalen.

Een vervolmaking van nog 2 jaren geeft u het diploma van “Prof. Bach. Bouwkunde“.

Onderstaand overzicht geeft je de studiepunten of het ‘gewicht’ van de opleidingsonderdelen per traject. Een vak kan uit meerdere lesactiviteiten bestaan. Het overzicht is opgedeeld in leerlijnen en semesters.

Korte trajecten

BIM Coördinator / Werfleider

Gezien het dezelfde vakken zijn die je volgt, kan je via een 'creditcontract de opleiding van het werktraject ook volgen in het dagonderwijs. Na 2 jaar krijg je dan, als je geslaagd bent voor de gekozen vakken, het getuigschrift van "Werfleider" of "BIM Coördinator". Dit getuigschrift omvat 90 studiepunten. Voor het afstandsonderwijs behaal je vanzelf de getuigschriften "Werfleider" en "Bimcöordinator" halverwege het traject.

Zoals voor al onze opleidingen blijven de credits 5jaar geldig en kan je eenvoudig door het volgen van de overgebleven vakken toch nog het diploma "Professionele Bachelor in de Bouwkunde" behalen

Uurrooster

Hieronder vindt u een voorbeeld van uurrooster voor het dagonderwijs. We zijn ons ervan bewust dat bij de opleiding veel praktijktoepassingen horen. Het uurrooster wordt dan ook zo opgebouwd dat er voldoende tijd is voor het uitwerken van praktijkgerichte opdrachten.