FAQ

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende vragen. Staat uw vraag er niet bij aarzel niet ons te contacteren

Het essentiële verschil tussen beide is dat een bouwkundige niet zorgt voor het ontwerp van een bouwwerk, wel voor de realisatie ervan. In de opleiding Bouwkunde staat met andere woorden het creatieve aspect minder centraal en komt de nadruk meer te liggen op het technische en uitvoerende aspect.
Een bacheloropleiding bestaat uit drie jaar of 180 studiepunten. Voor een masteropleiding reken je nog één tot twee jaar extra.

Een professionele bachelor spitst zich vooral toe op het werkveld (cfr. stage). Stages maken hierdoor een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. In een academische bachelor is er meer aandacht voor onderzoek en dat ter voorbereiding van een masteropleiding.

Voor je opleiding betaal je per jaar een vast bedrag voor de administratieve kosten en daarboven nog een bedrag afhankelijk van het aantal studiepunten dat je opneemt. De bedragen hiervan zijn vastgelegd door de overheid.

Daarnaast betaal je aan LUCA nog extra studiekosten per academiejaar. Deze extra studiekosten worden gebruikt om onder andere alle software nodig voor de opleiding te financieren en bedraagt ± 200€ / academiejaar

De exacte bedragen voor de opleiding zijn terug te vinden op de algemene website van Luca School of Arts.

Al het studiemateriaal (cursussen ed...) zijn inbegrepen. Enkel de aankoop van een laptop is mogelijks nog een extra kost.

Je moet beschikken over een diploma van het secundair onderwijs. Specifieke voorkennis is niet vereist, maar er zijn wel introductie lessen wiskunde voorzien tijdens de introductieweek. Deze lessen worden gegeven voor de studenten die wiskunde willen inhalen en zijn niet verplicht.
De ateliers zijn open van 8 uur ‘s morgens tot 8 uur ‘s avonds. Dit maakt dat de studenten voor en na de lessen kunnen doorwerken op de campus.
Er is WIFI en je krijgt een e-mailadres. Er zijn vaste computers voorzien op de campus, maar we raden aan een eigen laptop aan te schaffen. Aangezien je moet werken met tekenprogramma’s zoals Revit kijk je best eens naar de System requirements.

Alle software die gebruikt wordt in de opleiding is beschikbaar voor thuisgebruik.

Neen. We zitten in hartje Brussel en kunnen onmogelijk voor iedereen parking voorzien. De campus is echter zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op 5 minuten wandelen van het Noord-station.
Ja, alleen is de studieduur bij het werktraject langer, zijnde 45 studiepunten per jaar in plaats van 60.
Wegens een nieuw decreet moet je in het 1ste jaar de 60 studiepunten opnemen. Voor de 2de en 3de bachelor jaren raden wij af meer studiepunten dan voorzien op te nemen. Enkel in uitzonderlijke gevallen laten we je maximum 5 à 6 extra studiepunten opnemen.
Moeilijk, want het verwerven van het noodzakelijke ‘bouwinzicht’ heeft wel wat tijd nodig. Ook is de studietijd afhankelijk van je op te nemen studiepunten. De lessen en bijhorende (her-)examens worden maar één keer per academiejaar georganiseerd.
Neen! De examens worden georganiseerd in vaste examenperiodes. In Januari worden de vakken van het 1ste semester geëvalueerd. In juni is het de beurt aan de vakken van het 2de semester. In augustus is er een periode voorzien om de vakken waarvoor je niet slaagde te herkansen.
Je kan een EVC (Eerder Verworven Competentie) of een EVK (Eerder Verworven Kwalificatie) aanvraagprocedure aanvragen, net voor je inschrijving. Als je een bewijs van geslaagde resultaten (officiële onderwijsrapporten, diploma’s, creditbewijzen ea.) kan voorleggen en de inhoud van het vak komt overeen met het vak in ons curriculum bekom je een EVC. Als je kan aantonen dat je over genoeg ervaring, kennis of kunde in een vak beschikt (eventueel ahv een opgelegde test) kan je een EVK bekomen voor een specifiek vak. Dat vraagt vanzelfsprekend enige onderzoektijd van de nodige argumenten en bewijsstukken.
De jaarvakken, zoals de praktijkvakken (ateliers), worden geëvalueerd dmv jurymomenten waar je de resultaten uit één of meerdere projecten komt verdedigen. De jury van het eerste semester is samengesteld uit interne juryleden. In de eindjury van elk academiejaar zetelen ook externe juryleden. Dit zijn uiteraard personen met kennis van zaken en gerelateerd aan de bouwsector.
Een semester-vak loopt over één semester (12 lesweken) en wordt vervolgens afgesloten met één examen aan het einde van dat semester. Een jaar-vak loopt over 2 aaneensluitende semesters. Op het einde van het eerste semester krijg je een voorlopig punt. Na de eindjury aan het einde van het academiejaar krijg je je definitief punt voor dat (meestal) praktijkvak.
Alle examens zijn éénmalig per academiejaar aan het einde van een semester met herkansingen eind augustus. De examens zijn gemeenschappelijk voor alle trajecten (dagonderwijs en afstandsleren). Ze vallen in de vooropgestelde examenweken, respectievelijk sem 1 in januari, sem 2 in juni. De examens worden afgenomen tijdens de kantooruren en volgens de afspraken in het onderwijs- en examenreglement van Luca-arts.
De stage -waarvan de periode voor de dagstudenten vastligt- is een ‘cumulatieve’ stage voor de afstandsstudenten. Alle stage-uren die je presteert tijdens je studieloopbaan worden samengevoegd. Je bezorgt, net zoals de dagstudenten, de nodige bewijstukken ervan aan je stagebegeleider in de opleiding en geeft een stage-presentatie tijdens je eindjury op het einde van je laatste academiejaar.
Afstandsleren wil zeggen dat je de leerstof zelf verwerkt aan de hand van digitale informatie via het leerplatform en andere informatie. Er is een twee wekelijks contactmoment, dit afwisselend voor de theorievakken en de praktijkvakken. De contactmomenten gaan door tussen 16u en 20u. Je neemt, in principe, niet deel aan de lessen overdag, al ben je natuurlijk wel welkom.
Autocad, Revit, Sketch-up, Adobe, MS Office, Pythagoras, … Het gebruik en toegang tot alle opleidings-software is inbegrepen in de inschrijvingsprijs. Alle software die je nodig hebt tijdens je opleiding wordt aangeboden via Acadamic software. Dit pakket kan je op drie verschillende computers installeren.
Als je (nog) niet voor het diploma wil gaan kan je met een creditcontract enkele vakken opnemen, en dat met een minimum van drie studiepunten.
Ja, maar je kan dan enkel de theorievakken volgen. De praktijkvakken zijn dan al te ver gevorderd.
Zeer zeker. Voor de data zie op de website van Luca School of Arts. Je kan ons ook een mailtje sturen zodat wij jullie op de hoogte kunnen houden: BOUW

Er zijn een aantal vaste computers op school, maar we raden je aan, je eigen laptop aan te schaffen. Liefst met 16GB werkgeheugen (of meer) omdat we werken met Revit- 3D- tekenprogramma. Ook raden wij aan te werken in een Microsoft besturingsomgeving. Sommige technische programma's die wij gebruiken werken bv niet op een Apple.

Een beeldscherm van 14 à 15 inch is voldoende.

Via de Assosiatie met KU Leuven kunnen er laptops met flinke kortingen worden aangekocht.

Niet in de zin van ‘een-nieuw-ontwerp-maken-vanaf-een-leeg-blad’, maar wel creatief in het zoeken van haalbare en technische mogelijkheden, om tot spitsvondige oplossingen te komen, in een reeds ontworpen project of bouwsituatie.
Dat kan door een aanvraagprocedure via de trajectbegeleider. Na voorleggen van officiële documenten volgt een onderzoek. Als er overeenkomsten zijn met het curriculum naar inhoud en competenties kom je in aanmerking voor een vrijstelling. (zie website Luca-School of Arts)
Bij Stuvo LUCA Brussel kan je terecht met al je vragen over studiekosten en studiefinanciering, psychologische begeleiding, op kot gaan, cafetaria’s op de campus, sport-en cultuurvoordelen en mobiliteit als student van LUCA. Zie hiervoor de website van Stuvo.
In het praktijkvak komen alle andere vakken samen tot één puzzel waar je ‘bouwinzicht’ wordt afgetoetst adhv bouwplannen, details, werfplanning, ramingen, lastendalingen, sterkteberekeningen, materiaalbepalingen, enz. Je behandelt al ontworpen gebouwen, van woning tot appartementen, industriële gebouwen, kantoren, zorgcentrums, enz. Je krijgt oplopend per semester steeds complexere opdrachten, waarvoor je een bouwdossier maakt gericht naar realisatie.
Het educatief verlof heet ‘Vlaams opleidingsverlof’ (Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben een eigen regeling). Meer informatie via deze link: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/wie-kan-vlaams-opleidingsverlof-opnemen.
Dit is alleen van toepassing voor het afstandstraject. Je hoeft je stagedagen dan niet achter elkaar op te nemen maar kan ze spreiden over een hele periode ifv het bouwproject dat je volgt. Zo kan je de dagen plannen en afspreken met je stageplaats, of tijdens weekends of vakantiedagen, als dat mogelijk/nodig is. Alle dagen samen opgeteld of gecumuleerd mogen dat maximum 30 dagen zijn.
Je hebt, tijdens de lesweken, om de 14 dagen op donderdagavond vaste contactmomenten (De ene keer zijn dit enkel de praktijkvakken. De volgende keer komen ook de kennisvakken erbij). Je schrijft je online, enkele dagen op voorhand hiervoor in, via een consultatielijst. De contactmomenten gaan door op de campus in Brussel, tenzij de docenten anders afspreken ifv opdrachten of specifieke lessen.
In principe is het mogelijk om de opleiding vanuit het buitenland te volgen, maar zonder de contactmomenten is het niet evident om het traject af te leggen. Studeren vanuit het buitenland wordt afgeraden tenzij de student af en toe een contactmoment kan organiseren.
Niets is verplicht maar we raden je toch zeer sterk aan om zoveel mogelijk aanwezig te zijn, aangezien alle specifieke informatie van de vakken dan gegeven wordt. Het is goed om voeling te houden met de campus, je medestudenten, de andere projecten en met de docenten.
Je kan in zeer uitzonderlijke gevallen een examen verplaatsen binnen dezelfde examenperiode. Dit gebeurt in overleg met de ombudsman en zijn goedkeuring hiervoor is nodig.